Överensstämmer din hemsidans rubriker och innehållstext med hur Google’s sökrobotar tolkar den? Motsvarar innehållet på din hemsida det som användarna sökt på?

Sökoptimering(SEO) kan innebära många olika åtgärder beroende på olika förutsättningar och är ett rätt stort område som inte riktigt går att beta av i en enskild bloggpost, men här följer några av de viktigare sakerna som du kan göra.

Bra att börja med är att försöka uppskatta vilken konkurrens man har från andra aktörer inom samma bransch, den avgör mycket vilka åtgärder som kommer behöver göras. Så länge man inte specifikt bett Google att inte indexera ens hemsida så kommer den att dyka upp i sökresultaten. Är konkurrensen väldigt låg behöver man kanske ens inte bry sig om att sökoptimera hemsidan.

Vad folk söker på hör ihop med behov och intresse och det går inte att påverka, men det går att påverka vad de sedan klickar på. Om din hemsida hamnar ibland de tre översta i sökresultaten är chansen störst att de klickar sig in på din hemsida. Målsättningen bör därför vara att försöka vara någon av de tre första i sökresultaten.

En faktor som spelar in är förstås hur duktiga dina närmaste konkurrenter är på SEO.

Det är också bra att komma ihåg att en placering i sökresultatlistan är något som förändras löpande beroende på säsong, händelser i omvärlden m.m. vilket styr efterfrågan på olika saker och därför tenderar sökningarna på nätet också att hela tiden ändras.

SEO kan man dela upp i två huvuddelar – ”on page” vilket är allt som rör själva hemsidan, och ”off page” som är allt annat runt omkring hemsidan som t.ex. sociala medier eller länkar till din hemsida. Utifrån det kan man sen åtgärda det som behövs för att rankas högre vid Google sökningar.

Det handlar om hur användarvänlig din hemsida är samt om innehållet på din hemsida motsvarar det som användarna sökt på.

Se till att varje sida har ett så unikt innehåll som möjligt jämfört med de andra sidorna på hemsidan eftersom man då också enklare kan separera keywords sidorna emellan, i praktiken får man fler sidor som kan matcha olika sökningar.

Man behöver sedan dela upp detta i flera delområden eftersom ovanstående innefattar flera saker som kräver sina åtgärder var för sig. Användarvänlighet kan vara olika för olika människor, en synskadan person kommer uppfatta din hemsida som användarvänlig efter andra kriterier än en seende person, samtidigt som det finns områden som berör alla.

Sidladdningstiden, dvs hur snabb en hemsida är, spelar roll för SEO eftersom det har med användarvänlighet att göra. När man ska visa olika element på en hemsida är det bra att följa vedertagna mönster så de finns där man förväntar sig att de ska finnas, exempel på det är att ha kontaktinformation i sidfoten eller att i mobilvyn ha en hamburgerikon.

Det man vill undvika är att besökare ”vänder i dörren” för att de inte hittar vad de sökte, eller att hemsidan känns långsam, ologiskt uppbyggd eller bara irriterande funktionellt eller visuellt, det är något som Google noterar och du kan då rankas lägre.

Antalet människor som besöker din hemsida och hur lång tid de spenderar på sidan vill man få upp så högt som möjligt.

Google har ett bra online-verktyg som hjälper dig med mycket av det här, se till att skapa ett konto och börja använda det, det är helt gratis.

https://search.google.com/search-console/

Om din hemsida är skapad av oss och du använder ett specialbyggt WordPress-tema, så finns möjligheten att lägga in unika s.k. rubrikstaggar (med keywords) och beskrivningar (meta description) för varje sida. Då kan man se till att dessa innehåller sökord som då behöver matcha sidans innehåll men även vara ett troligt sökord för den typen av information som användaren letar efter. Även här finns hjälp att få i form av verktyget Googles Keywords planner. Det hör ihop med Adwords så du behöver skapa ett Adwords-konto, men för den delen behöver du inte köpa annonser utan verktyget går att använda ändå.

https://ads.google.com

Utan att vidare gå in på begrepp som backlinks och ”link juice” m.m så försök att använda sociala medier eller starta en utomstående blogg för att på olika sätt få folk att klicka sig in på hemsidan. Länkar spelar roll och i praktiken fungerar en länk från en annan sida till din hemsida, som en slags rekommendation eller validering kan man säga, förutsatt att den sidan som det länkas ifrån också står högt i kurs.

Ovanstående är en del av vad sökoptimering innebär, men tillhör ett par av de viktigare aspekterna.

Lämna en kommentar